De Doorboorde Hand (Uit Bundel Glorieklokken IV) - De Zingende Zusjes - Te Deum Laudamus (Vinyl)

8 thoughts on “ De Doorboorde Hand (Uit Bundel Glorieklokken IV) - De Zingende Zusjes - Te Deum Laudamus (Vinyl) ”

  1. In de door wijlen zendelinge M.A. (‘Moesje’) Alt samengestelde bundel (Glorieklokken) stonden liederen voor gemeente- en koorzang, waaronder bekende als ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’. Lange tijd verscheen de zogenoemde ‘Combibundel’ waarin teksten van haar en de bundel van Johannes de Heer waren samengevoegd.
  2. door Ruud Toorop Het hierna volgend artikel gaat over de waarde van symbolen, in het bijzonder voor mensen met roots uit de Gordel van Smaragd. De inhoud van het artikel wil ik graag met u delen. Inleiding In dit artikel wil ik graag met u praten over eigen, gemeenschappelijk, traditionele symbolen voor de groep mensen.
  3. Glorieklokken nr " De doorboorde hand" by Glorieklokken. De Zingende Zusjes ; " Zend Mij Heer " Glorieklokken nr: " In deez' stille en heilge ure" door Blijde Geluiden.
  4. In verschijnt een tekstboekje Glorieklokken met liederen uit de eerste vijf afleveringen. In januari zijn afleveringen 1 t/m 8 verschenen, gedurende verschijnen afleveringen 9 en De 10 delen zijn dan ook in twee banden te koop. In verschijnt een herdruk van het tekstboekje Glorieklokken.
  5. opgewarmd uit de oven, vullen menig buikje rond, dit jaarlijks lekkere festijn, behoeft niets meer te zijn, de traditie door de ambtenarij ingezet, bezorgt de inwendige mens nu jaarlijks pret. SCHRIJVENDE HARTEN. Ontluikende talenten, bij de vleet, pennen druppen het literaire zweet, kwalen, zorgen en schroom verdwijnen.
  6. Komt Allen Te za men - Hoor de Neg'len zing d'eer - In een land oneindig ver - Zingt een nieuw l ied - Midden in de winternacht - Te oude tijd, te Belthlehem - * Kant 2 - Stille Nacht - Gloria in Excelsis Deo - Heel; de aarde jubelt den Heer - Kerstcantate - Glory Halleluja. Koorzang. Liederen uit de bundel Joh de HeerTe Deum
  7. De knoop was een kluwen van draden die onmogelijk ontward kon worden. Volgens een orakel zou degene die deze Gordiaanse knoop wist los te maken de heerser van de wereld worden. Alexander grijpt in. In soudtasssereasowagrarareaktonabso.xyzinfo deed Alexander de Grote ( soudtasssereasowagrarareaktonabso.xyzinfo) de stad Gordium aan en probeerde hij de knoop te ontwarren.
  8. De Nintendo Switch is een gameconsole die thuis en onderweg gamen naadloos met elkaar probeert te verbinden. De console bestaat uit een centrale unit (een dock) met daarin een oplader voor een draagbaar scherm. Als het scherm in het dock zit, zal het mogelijk zijn om games zoals vanouds op de televisie te spelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *